Спеціаліст з військових питань.

Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Відповідно до ст. 71 КПК України, будь яка зі сторін кримінального провадження під час досудового розслідування, і судом під час досудового розгляду може залучити спеціаліста. Спеціаліст може звертати увагу учасників кримінального провадження на обставини, пов'язані з виявленням, закріпленням та дослідженням доказів, давати пояснення з приводу спеціальних питань, які виникають під час проведення процесуальних дій шляхом надання усних консультацій або письмових роз'яснень, надавати технічну допомогу.

Військовий адвокат
Я адвокат, маю вищу військову освіту, та реальний бойовий досвід отриманий в зоні проведення антитерористичної операції.

Я надам Вам письмові роз'яснення, або усні консультації з питань, які пов'язані зі застосуванням військових підрозділів під час проведення антитерористичної операції. Допоможу проаналізувати рішення відповідного командира (начальника), та практичні дії військовослужбовців у різних умовах обстановки, що не завжди, з урахуванням специфіки службової діяльності, може бути відображено або зафіксовано документально. Розібратися з практикою застосування основоположних нормативних актів бойових статутів, настанов, керівництв тощо, що регламентують військову діяльність, тобто тих нормативних документів, які є основою для організації та практичної реалізації заходів як повсякденної, так і бойової діяльності військових формувань.

За наявністю, та на підставі фактичних даних що є у сторони кримінального провадження, або у матеріалах провадження, вивчивши текстові та графічні документи, стандартні на паперових носіях і електронні, відео та аудіозаписи; фото знімки та інші носії інформації, сприяти з'ясуванню наступних питань:

 • Обставин застосування та дій військових формувань; встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків, загибелі людей?.
 • Обставини втрати озброєння, військової техніки, об'єктів державної влади та інфраструктури, особистого майна громадян під час застосування військових формувань
 • Чи мали (могли мати) негативні наслідки для обороноздатності держави та боєздатності Збройних Сил України рішення про ліквідацію (розформування, скорочення) окремих родів військ, з'єднань, військових частин та підрозділів?
 • Яким чином було організовано керівником (командиром, начальником) отримання інформації (її джерел) від міжвідомчих органів щодо обстановки у районі ведення бойових (спеціальних) дій?
 • На яких посадових осіб (командирів, начальників) було покладено підготовку підрозділів, що залучалися до виконання бойових завдань, та здійснення контролю за їх готовністю та відповідність їх покладання вимогам керівних документів?
 • Яким чином здійснювалося забезпечення бойових дій за видами забезпечення? Чи були складені плани забезпечення військ (сил) за видами забезпечення для угрупувань, що були задіяні до виконання поставленого завдання?
 • Яким чином здійснювалося забезпечення підрозділів, які були визначені для виконання бойових завдань?
 • Які нормативні (керівні) документи застосовувались при плануванні та організації бойових дій?
 • Чи відповідали вимогам нормативних (керівних) документів, а також обстановці бойові документи (плани) за видами забезпечення частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання?
 • Чи перебувають виявлені порушення у причинно-наслідковому зв'язку з настанням тяжких наслідків, які призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки? Якщо так, то які саме та чиїми діями (бездіяльністю) вони спричинені?
 • Які дії (бездіяльність) керівництва (командирів, начальників) призвели до потрапляння в оточення частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій?
 • Яким чином та ким саме (керівниками, командирами, начальниками) визначалася можлива загроза оточення частин та підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання у районі ведення бойових дій?
 • Які заходи вживалися з метою запобігання оточенню та виведенню з оточення частин та підрозділів, які були задіяні до виконання бойових завдань та потрапили в оточення?
 • Яким чином була організована взаємодія у районі ведення бойових дій між підрозділами Служби безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями та державними органами влади?
 • Яким чином було організовано вихід (прорив, відхід) частин підрозділів з оточення, хто саме здійснював забезпечення виходу (прориву, відходу) зазначених частин та підрозділів?
 • Чи був виконаний передбачений нормативними актами порядок опрацювання, коригування та виконання бойових завдань?
 • Чи відповідають нанесені графічні зображення на робочих картах командирів усіх рівнів поставленим завданням з ведення бойових дій (виконання бойових завдань)?
 • Яким чином проводились фіксація участі у бойових діях (на усіх рівнях) та відображення щоденної звітності військових формувань перед керівництвом антитерористичної операції?
 • Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб оперативній обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання?
 • Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що здійснювали планування та проведення операції щодо розгрому незаконних збройних формувань (противника), перебувають у причинному зв'язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, втрати озброєння та військової техніки?".